Het Wereldspel

is het enige non-verbale onderzoeksinstrument ter wereld dat zicht geeft op iemands affectieve, pedagogische en cognitieve aspecten.

In enkele  minuten tijd krijgt een bevoegd onderzoeker inzicht in de binnenwereld van een leerling, diens leerstrategieën en cognitieve capaciteiten.

Juist het feit dat de leerling tijdens de afname niet hoeft te spreken, luisteren of schrijven, maakt het een laagdrempelig instrument. Vooral in situaties waar taal- en/of communicatieproblemen het afnemen van reguliere testen bemoeilijken, zoals bij dyslexie, TOS, ASS, AD/HD, afasie, een andere taal/cultuur, en begaafdheid.

Het Wereldspel maakt als preventief en oriënterend instrument altijd deel uit van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek of is een aanvulling op reeds eerder verkregen didactische en/of psychologische onderzoeksgegevens.

Onderwijs- en zorgprofessionals kunnen zich middels onze opleiding EXPERT  bekwamen in het werken met het Wereldspel.

Er is een wereldwijd netwerk van bevoegde Professionals.