Het Wereldspel is het enige non-verbale onderzoeksinstrument ter wereld.

In slechts enkele minuten tijd krijgt een bevoegd onderzoeker zicht op iemands binnenwereld, diens leerstrategieën en cognitieve capaciteiten.

Juist het feit dat er tijdens de afname niet gesproken of geschreven hoeft te worden, maakt het een zeer laagdrempelig instrument. Vooral in situaties waar taal- en/of communicatieproblemen het afnemen van reguliere testen bemoeilijken, zoals bij dyslexie, TOS, ASS, AD/HD, afasie, een andere taal/cultuur, en (2E)begaafdheid.

Het Wereldspel kan zowel bij volwassenen als bij jeugd ingezet worden. Binnen het onderwijs maakt het als preventief en oriënterend instrument altijd deel uit van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek en/of eerder verkregen didactische gegevens. Binnen de zorg is het een waardevolle aanvulling op de therapeutische begeleiding/coaching.

Onderwijs- en zorgprofessionals kunnen zich middels onze opleiding EXPERT  bekwamen in het werken met het Wereldspel.

Er is een wereldwijd netwerk van bevoegde Professionals bij wie u een onderzoek kunt aanvragen.