OPLEIDING EXPERT WERELDSPEL

– is opgenomen in het Lerarenportfolio voor 80 RU.
– is geaccrediteerd door SKJ 210002 voor 52.50 punten.
– is geregistreerd onder ISBN/EAN  9509998122677

Voor wie
De opleiding EXPERT Wereldspel is toegankelijk voor bevoegde onderwijs- en zorgprofessionals die door middel van een diagnostisch onderzoek breder naar een leerling/cliënt willen leren kijken. Middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) en de resultaten van het Wereldspel verdiept u zich in de capaciteiten, het welzijn en de mogelijkheden van een leerling/cliënt. Met een volledige rapportage adviseert u ouders, docenten en/of andere professionals adequaat hoe een leerling/cliënt zich het beste verder kan ontwikkelen.
Bij aanmelding voor de opleiding EXPERT Wereldspel wordt gekeken naar uw bevoegdheden en ervaring binnen onderwijs en/of zorg middels een cv-screening, waarna een eventuele toelating wordt bevestigd. Bij twijfel en/of vragen hierover mag u altijd telefonisch contact met ons opnemen: 0224-540290.

Studiebelasting
De opleiding EXPERT Wereldspel is geaccrediteerd voor 52,5 studiepunten.

Inhoud en doelstelling
De opleiding EXPERT Wereldspel leidt op tot het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) bij jeugd van 5 tot 15 jaar plus het afnemen van het Wereldspel-onderzoek voor alle leeftijden, inclusief verslaglegging.  Inbegrepen zijn het Wereldspel, alle didactische toetsen/scores, inclusief een speciaal kleuteronderzoek (schoolrijpheid). Tevens krijgt u inzicht in de didactiek van visueel leren.

Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er een relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en leerstrategieën (visueel-zintuigelijk en/of verbaal-sequentieel). Hierbij komen tevens de cognitieve capaciteiten van een leerling naar voren en signaleert u eventueel aanwezige sociale en/of emotionele zaken die spelen bij een leerling/cliënt. Het non-verbale Wereldspel is een waardevolle aanvulling als reguliere (talige) toetsen geen duidelijkheid geven. Zie ook de uitleg over het Wereldspel.
Alle verkregen gegevens leiden tot het maken van een plan van aanpak en advies naar ouders, leerling zelf, collega`s en/of andere professionals. Middels een uitgebreid verslag (dat in de opleiding wordt aangereikt) worden alle gegevens met elkaar gecombineerd tot een conclusie en advies op het gebied van verdere begeleiding en/of onderzoek. Een IOO geeft een breed zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces op zowel didactisch, cognitief als sociaal en emotioneel gebied.


Licentie en bevoegdheid
Een bevoegd EXPERT Wereldspel mag met naam en contactgegevens op onze website vermeld staan, gedurende het lopende licentiejaar. Dit is inclusief onbeperkt advies/ begeleiding en deelname aan de intervisiegroep.Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van deze licentie is optioneel en geschiedt door betaling van 195,- euro en het bijwonen van de bijbehorende jaarlijkse licentiedag die in september gehouden wordt. Deze licentiedag is gericht op intervisie, verdieping van kennis en het netwerken met mede-licentiehouders. Een aangesloten EXPERT Wereldspel mag tevens het officiële logo voeren op zijn/haar website.

Het complete opleidingstraject EXPERT Wereldspel omvat de volgende modules:

1. Studiedag SIGNALEREN Wereldspel 
Gericht op de theorie en achtergronden van het Wereldspel en het leren signaleren van het pedagogische en affectieve aspect aan de hand van score- en notatieformulier. Inclusief het Wereldspel met gebruikerslicentie en de handleiding Signaleren met het Wereldspel.

2. Studiedag DIDACTIEK visueel leren met de LEREN LEREN Methode
U maakt kennis met visueel leren en de valkuilen die veel leerlingen ervaren bij het leren (zoals automatiseren, lezen, spellen, rekenen). U gaat praktisch aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode, waarmee het leren, automatiseren en (begrijpend) lezen verbetert. Veel doen en ervaren dus deze dag, zodat u de volgende dag meteen zelf aan de slag kunt.

3. Tweedaagse module DIAGNOSTICEREN
Gericht op het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO). Ook leert u een compleet Onderwijskundig Kleuter Onderzoek af te nemen gerelateerd aan schoolrijpheid. U krijgt alle toetsen met score/normeringen en leert deze af te nemen, te interpreteren en in een verslag vast te leggen. Tevens richten we ons deze dagen specifiek op het signaleren van cognitieve capaciteiten met het Wereldspel en de gerelateerde ontwikkelingsfasen.

4. Afsluitend EXAMEN (theorie + praktijk)
Een afsluitend theorie examen met daaraan voorafgaand een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een compleet onderzoek met verslaglegging dat goedgekeurd moet worden.

Prijs complete opleiding EXPERT Wereldspel
Alle modules van de opleiding zijn ook los te volgen. De totaalprijs van alle modules los bedraagt dan €2.863,-
Bij facturering en betaling ineens van de gehele opleiding EXPERT Wereldspel (alle modules) voor aanvang van de eerste cursusdag, ontvangt u het Wereldspel (t.w.v. €363,-) gratis waardoor de totaalprijs op €2.500,- komt. Dit is inclusief dagverzorging, alle materialen, toetsen, boeken en de licentie voor het nog lopende schooljaar met onbeperkt advies/ begeleiding en deelname aan de intervisiegroep.

Let op:
Onze opleidingen en studiedagen worden op verschillende locaties gegeven door zelfstandig werkende en door ons bevoegde opleiders. Bij aanmelding en betaling ineens van de complete opleiding EXPERT Wereldspel moeten alle modules gevolgd worden op dezelfde locatie.  

Combinatie met opleiding LEREN LEREN Methode
De complete opleiding EXPERT Wereldspel (diagnostiek) en de opleiding LEREN LEREN Methode (leerbegeleiding) vullen elkaar zinvol aan. Vraag naar de mogelijkheden van dispensatie en bijbehorende combinatiekorting.

LET OP: Bij te weinig deelnemers geven wij u, uiterlijk 2 weken voor aanvang, de keuze om uw deelname door te schuiven naar de eerstvolgende datum op dezelfde locatie, of de opleiding op een andere locatie te volgen.

Vereisten:  Onderwijs- en/of zorgprofessionals. Toestemming middels cv screening
Modules:  DIDACTIEK VISUEEL LEREN + SIGNALEREN WERELDSPEL + DIAGNOSTICEREN + EXAMEN + LICENTIE EXPERT
Didactiek Signaleren Diagnosticeren + Examen
2 februari in Venlo 26  januari in Venlo 23 februari + 8 maart + examen 3 mei  2024 in Venlo
18 maart in Castricum 13 maart in Castricum 15 april + 16 april + examen 3 juni 2024 in Castricum
20 maart in Wageningen 13 maart in Wageningen 27 maart + 3april + examen 15 mei 2024 in Wageningen
20 april in Oude Wetering 12 april in Oude Wetering 31 mei + 8 juni +examen op 28 september 2024 in Oude Wetering
13 september in Venlo 12 september in Venlo 15 oktober + 16 oktober + examen 9 januari 2025 in Venlo
18 september  in Wageningen 17  september  in Wageningen 22 oktober + 23 oktober + examen 10 januari 2025   in Wageningen
10 oktober in Castricum 9 oktober in Castricum 6 november + 7 november + examen 20 januari 2025 in Castricum
22 november in Oude Wetering 16 november in Oude Wetering 17 januari + 25 januari + examen 22 maart 2025 in Oude Wetering
Opleiding EXPERT DIAGNOSTIEK    ISBN/EAN  9509998122677       Wereldspel   ISBN/EAN 9503825583532
€2.500,- bij betaling ineens. Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Inclusief:
koffie/thee/fris, lunch
werkmap, handleiding `Signaleren met het Wereldspel`
handleiding `Diagnosticeren Beelddenken`
alle toetsen en bijbehorende scorebladen
het Wereldspel (t.w.v. €363,-)
het boek `Beelddenken, visueel leren en werken`(t.w.v. €19,95)
het bijbehorende `Beelddenken Werkboek voor kinderen (t.w.v. €17,50)