OPLEIDING EXPERT

De opleiding EXPERT

is geaccrediteerd door de ABvC voor 25 PE.
is opgenomen in Registerleraar onder nummer zbYiyRqsh6 voor 80 RU.
is geaccrediteerd door SKJ 210002 voor 52.50 punten.
is geregistreerd onder  ISBN/EAN  9509998122677

Voor wie
De opleiding EXPERT is toegankelijk voor bevoegde onderwijsprofessionals alsmede leer- en gedragsspecialisten. Middels diagnostiek en de resultaten van het Wereldspel  verdiept een bevoegd Expert zich in de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen om zo een gericht plan van aanpak te maken en ouders en/of andere professionals adequaat te adviseren hoe een leerling zich het beste verder kan ontwikkelen.
Bij aanmelding voor de opleiding EXPERT wordt gekeken naar uw bevoegdheden en ervaring binnen onderwijs en/of zorg middels een cv-screening, waarna een eventuele toelating wordt bevestigd. Bij twijfel en/of vragen hierover mag u altijd telefonisch contact met ons opnemen: 0224-540290.

Inhoud en doelstelling
De opleiding EXPERT leidt op tot het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) bij jeugd van 5 tot 15 jaar plus het afnemen van het Wereldspel-onderzoek voor alle leeftijden, inclusief verslaglegging. Inbegrepen zijn het Wereldspel-onderzoek, alle didactische toetsen/scores, inclusief een speciaal kleuteronderzoek (schoolrijpheid). Tevens raakt een cursist bekend met de didactiek van visueel leren en ervaart hij/zij enkele visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode.

Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er een relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor visueel-zintuigelijke informatieverwerking en onvoldoende verbale capaciteiten. Hierbij komen ook de cognitieve capaciteiten van een leerling naar voren en eventuele sociale en emotionele zaken die spelen bij een leerling. Alle verkregen gegevens leiden tot het maken van een plan van aanpak en advies naar ouders, leerling zelf, collega`s en/of andere professionals over hoe een leerling zich het beste verder kan ontwikkelen. Middels een uitgebreid verslag (dat in de opleiding wordt aangereikt) worden alle gegevens met elkaar gecombineerd tot een conclusie en advies op het gebied van verdere begeleiding en/of onderzoek.

Een IOO geeft een breed zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces op zowel didactisch, cognitief als sociaal en emotioneel gebied.

Licentie en bevoegdheid
Een bevoegd EXPERT mag met naam en contactgegevens op onze website vermeld staan, gedurende het lopende licentiejaar. Dit is inclusief onbeperkt advies/ begeleiding en deelname aan de intervisiegroep.Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van deze licentie is optioneel en geschiedt door betaling van 175,- euro en het bijwonen van de bijbehorende jaarlijkse licentiedag die in september gehouden wordt. Deze licentiedag is gericht op verdieping van kennis en het netwerken met mede-licentiehouders. Een aangesloten EXPERT mag tevens het officiële logo voeren op zijn/haar website.

Het complete opleidingstraject EXPERT omvat de volgende modules:

1. Studiedag SIGNALEREN met het Wereldspel 
Gericht op de theorie en achtergronden van het Wereldspel en het leren signaleren van het pedagogische en affectieve aspect aan de hand van score- en notatieformulier. Inclusief het Wereldspel met gebruikerslicentie en de handleiding Signaleren met het Wereldspel.

2. Studiedag DIDACTIEK visueel leren
U maakt kennis met visueel leren en de valkuilen die veel leerlingen ervaren bij het leren (zoals automatiseren, lezen, spellen, rekenen). U gaat praktisch aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode, waarmee het leren, automatiseren en (begrijpend) lezen verbetert. Veel doen en ervaren dus deze dag, zodat u de volgende dag meteen zelf aan de slag kunt.

3. Tweedaagse module DIAGNOSTICEREN
Gericht op het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO). Ook leert u een compleet Onderwijskundig Kleuter Onderzoek af te nemen gerelateerd aan schoolrijpheid. U krijgt alle toetsen met score/normeringen en leert deze af te nemen, te interpreteren en in een verslag vast te leggen. Tevens richten we ons deze dagen specifiek op het signaleren van cognitieve capaciteiten met het Wereldspel en de gerelateerde ontwikkelingsfasen.

4. Afsluitende EXAMEN (theorie + praktijk)
Een afsluitend theorie examen met daaraan voorafgaand een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een compleet onderzoek met verslaglegging dat goedgekeurd moet worden.

Prijs complete opleiding EXPERT
Alle modules van de opleiding EXPERT zijn ook los te volgen. De totaalprijs van alle modules los bedraagt dan €2.687,50.
Bij facturering en betaling ineens van de gehele opleiding EXPERT  (alle modules) voor aanvang van de eerste cursusdag, ontvangt u het Wereldspel (t.w.v. €302,50) gratis waardoor de totaalprijs op €2.385,00 komt. Dit is inclusief dagverzorging, alle materialen, toetsen, boeken en de licentie voor het nog lopende schooljaar met onbeperkt advies/ begeleiding en deelname aan de intervisiegroep.

Let op:
Onze opleidingen en studiedagen worden op verschillende locaties gegeven door zelfstandig werkende en door ons bevoegde opleiders. Bij aanmelding en betaling ineens van de complete opleiding EXPERT moeten alle modules gevolgd worden op dezelfde locatie.  

Combinatie met opleiding LEREN LEREN Methode
De complete opleiding EXPERT (onderzoek) en de opleiding LEREN LEREN Methode (leerbegeleiding) vullen elkaar zinvol aan. Vraag naar de mogelijkheden van dispensatie en bijbehorende combinatiekorting.

Vereisten:  Toestemming middels cv screening
Modules:  DIDACTIEK VISUEEL LEREN + SIGNALEREN WERELDSPEL + DIAGNOSTICEREN + EXAMEN
Data:
Didactiek Signaleren Diagnosticeren
15 januari in Alkmaar 14 januari in Alkmaar 4 + 5 februari en examen op 4 maart in Alkmaar
15 februari in Wageningen 14 februari in Wageningen 14 +15 maart en examen 30 mei in Wageningen
  Opleiding EXPERT    ISBN/EAN  9509998122677       Wereldspel   ISBN/EAN 9503825583532
Kosten: €2.385,- bij betaling ineens. Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Inclusief:
koffie/thee/fris, lunch
werkmap, handleiding `Signaleren met het Wereldspel`
handleiding `Diagnosticeren Beelddenken`
alle toetsen en bijbehorende scorebladen
het Wereldspel (t.w.v. €302,50)
het boek `Beelddenken, visueel leren en werken`(t.w.v. €19,95)
het bijbehorende `Beelddenken Werkboek voor kinderen (t.w.v. €17,50)