REACTIES

`Het Wereldspel brengt steeds weer belangrijke gesprekken op gang als kinderen vastlopen op school. Ik ga ervan uit, dat ieder kind leerbaar is. Ook kinderen met autisme met een normale tot hoge intelligentie. Het zijn vaak hele creatieve en sensitieve kinderen, die heel talentvol zijn, maar moeite hebben om mee te komen op school. Het Wereldspel helpt mij om ouders inzicht te geven in het potentieel van hun kind. Zij zijn zich vaak niet bewust dat hun kind anders leert, dan de gemiddelde leerling. Kinderen kunnen daardoor in een isolement terecht komen, ze trekken zich terug of gaan onderpresteren. Met de inzet van het Wereldspel komen steeds weer belangrijke gesprekken op gang over nieuwe kansen en een nieuw perspectief. `  Carola Pelder – talentcoach autisme/HB

.

`Het mooie van het werken met het Wereldspel is dat leerlingen onbewust laten zien hoe ze zich voelen. Dat is vaak het begin van een goed gesprek en een gezamenlijke zoektocht naar wat helpend is. Soms is dat puur hulp bij bepaalde lesstof,  maar vaak ook is er meer nodig binnen de driehoek kind-ouder(s)-school. Ik verbaas me iedere keer weer over de samenhang tussen omgeving, welbevinden en het leerproces. Het Wereldspel maakt dit zichtbaar en daardoor bespreekbaar.` Merel V. docent en zorgcoördinator SVO
.

`De opleiding Expert Wereldspel heeft mij als leerkracht zoveel meer kennis bijgebracht. Fijn is om te kunnen onderzoeken waarom een kind niet goed meekomt in het leerproces. Het Wereldspel is door het non-verbale karakter een mooi extra hulpmiddel naast de didactische toetsen. Een zeer waardevol instrument om breder te kijken naar een leerling, ook op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Het wereldspel maakt het mogelijk te signaleren waar eventuele belemmeringen zitten. Dat geeft duidelijke handvatten geven voor verder onderzoek en/of begeleiding. Een blokkade op sociaal-emotioneel gebied kan bijvoorbeeld belemmeringen geven in de cognitieve ontwikkeling waar voorheen geen zicht op was. In de opleiding leer je dus heel breed en gericht te kijken naar leerlingen.`   Maaike Scholz, leerkracht Haarlem
.

Met de opgedane kennis kon ik veel gerichter begeleiden.’ A. van Duin, zelfstandig remedial teacher
.

‘Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd door de cursus zijn we met de kennis aan het werk gegaan met de basisvoorwaarden van lezen en spellen. Even terug naar af  om daarna op te bouwen. De achterstand is in drie maanden bijna ingelopen, de leerling kan zijn talenten op een effectieve manier gebruiken in het leerproces.’  Thea Meijer, Intern Begeleider PO

.

‘De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat zij werkelijk kon, maar er was geen aanwijzing naar dyslexie. Maar wat was het dan wel? Het Wereldspel gaf meer duidelijkheid. Zo kon ik haar bewust maken van haar visuele manier van leren, inclusief haar mogelijkheden en valkuilen en passende leertechnieken aanbieden.’  Moeder Jessica van Janne (14)

‘Door het non-verbale Wereldspel kwamen we erachter dat Job zich niet veilig voelde in de klas en zich zorgen maakte over zijn toekomst. Dan heeft leren even geen prioriteit. Door hier samen over te praten, zijn gevoel te erkennen en hem handvatten te geven, kwam er ruimte bij hem.’  H. Denenkamp, leerkracht SBO

‘Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het onderzoek naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om eindeloos te oefenen met rekenen. We zijn eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa en hebben haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken.’ Peter Damstra, vader van Lisa (9)


De resultaten op school lieten niet zien wat Mats in zijn mars had. Via een praktijk Hoogbegaafdheid werd een onderzoek met Wereldspel afgenomen. Daaruit bleek dat Mats een zeer goed cognitieniveau had, maar dat hij zijn verbale capaciteiten nog nooit had hoeven inzetten, waardoor hij onbewust protesteerde en onzeker werd. Een WISC-test bewees de hoge cognitie. Wij zijn naar aanleiding van dit alles gerichter gaan inzetten om Mats meer uit te dagen. Het joch bloeide zichtbaar op en gaat volgend jaar vol vertrouwen naar het VWO.`
Jaap Verbiest, leerkracht groep 8

.

`Als hoogbegaafdheidsspecialist binnen ons samenwerkingsverband heb ik al menig leerling als zodanig kunnen herkennen en de bijbehorende gedragsmatige issues kunnen herleiden. Het Wereldspel geeft non-verbaal zicht op het cognitieniveau van een leerling, ook als de schoolresultaten achterblijven. Specifieke HB kenmerken, zoals rechtvaardigheid, creativiteit en verdiepend denken zijn herkenbaar. Zo`n eerste screening van mij is vaak aanleiding tot het afnemen van een officieel intelligentieonderzoek, die dit in de meeste gevallen bevestigt. Ik vind het iedere keer weer een wonderlijk proces. Het Wereldspel is met recht een zinvolle aanvulling op de reguliere toetsen.` L. Jaspers, HB- coördinator