SIGNALEREN WERELDSPEL

SIGNALEREN met het Ojemann Wereldspel
Een gecertificeerde studiedag voor onderwijs- en zorgprofessionals en onderdeel van de complete opleiding EXPERT Wereldspel.

Deze studiedag:
– is geregistreerd bij Lerarenportfolio voor 12 RU.
– is geregistreerd onder ISBN/EAN  9509474243223

Inhoud
Na een gedegen kennismaking met de theorie en achtergronden van het werken met het officiële en erkende Ojemann Wereldspel (ISBN/EAN 9503825583532), leer je non-verbaal de affectieve en pedagogische aspecten te signaleren in een gebouwd dorp.

Aan de hand van de observatie en een gestandaardiseerd notatieformulier krijgt u zicht op de informatieverwerking van een leerling en de aanwezige sociale en/of emotionele aspecten. Weten hoe een leerling zijn informatie (bij voorkeur) verwerft en verwerkt in relatie tot leerresultaten geeft handvatten voor verdere begeleiding.

Wat leert u?
Deze studiedag leert u het Ojemann Wereldspel onderzoek af te nemen om non-verbaal (dus zonder taal!) de mate van visueel en/of verbaal denken te signaleren bij een leerling, plus de aanwezige sociale en/of emotionele aspecten (zoals faalangst, onzekerheid, communicatie, boosheid). Daarbij komen ook de wetenschappelijke achtergronden en theorie van het Wereldspel aan bod en leert u alles over het visueel-ruimtelijke en verbaal-volgorderlijke denken in relatie tot het leerproces. Samen met het digitale notatieformulier en de duidelijke handleiding vol foto`s en uitleg heeft u alle kennis in huis om een breder zicht te krijgen op de informatieverwerking van uw leerlingen/cliënten, alsmede hun welbevinden. Een prachtig instrument bij communicatieproblemen waar taal een struikelblok is, zoals bij NT2 leerlingen, TOS, afasie en faalangst.

(Let op: het signaleren van de cognitieve capaciteiten wordt deze studiedag niet behandeld. Hiervoor dient u de opleiding EXPERT te volgen, of de opleiding PRACTITIONER. Daarin wordt het signaleren van cognitieniveau/begaafdheid in het gebouwde dorp uitgebreid behandeld.)

Inhoud studiedag Signaleren:

1. Theorie en wetenschappelijke achtergronden van het Ojemann Wereldspel
2. Theorie en achtergrond van visueel-ruimtelijke en verbaal-sequentiele informatieverwerking
3. Het signaleren van een informatieverwerkingsvoorkeur
4. Het signaleren van aanwezige sociale en/of emotionele aspecten
5. De relatie met valkuilen in het leerproces
6. Signaleren van oogproblemen in relatie met het leerproces
7. Werken met het Ojemann Wereldspel in de kleuterklas
8. Werken met het Ojemann Wereldspel op de basisschool
9. Werken met het Ojemann Wereldspel in het voortgezet/beroepsonderwijs

De studiedag SIGNALEREN Wereldspel geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Ojemann Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op de licentie voor het aanschaffen van en werken met het officiële Ojemann Wereldspel. Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste uit hun leerling/cliënt(en) wil halen.

Let op: deze studiedag is tevens een module van de complete opleidingen EXPERT en PRACTITIONER.
Indien u ook het cognitieve niveau/begaafdheid wilt leren signaleren in het Ojemann Wereldspel, dan volgt u nog de module dag Cognitie enkele weken later. U bent dan bevoegd Practitioner Wereldspel, de internationale licentie om met alle facetten van het Wereldspel te mogen werken. Zie ook onze internationale professionals Practitioner: the-worldgame.com

Indien u tevens een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) wilt leren afnemen en het cognitieve niveau/begaafdheid wilt leren signaleren met het Ojemann Wereldspel, dan volgt u nog de modules DIDACTIEK en de module DIAGNOSTICEREN. U bent dan bevoegd EXPERT Wereldspel en gelicenseerd om een compleet IOO af te nemen met verslaglegging.

Onze opleidingen/studiedagen worden op verschillende locaties gegeven door zelfstandig werkende bevoegde opleiders. Bij te weinig deelnemers geven wij u, uiterlijk 2 weken voor aanvang, de keuze om uw deelname door te schuiven naar de eerstvolgende datum op dezelfde locatie, of de opleiding op een andere locatie te volgen.

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches,
logopedisten, therapeuten, (ortho)pedagogen, psychologen
Data: Vrijdag 31 mei 2024 in Oude Wetering
Donderdag 12 september 2024 in Venlo
Dinsdag 17 september 2024 in Ede
Woensdag 9 oktober 2024 in Castricum
Zaterdag 16 november 2024 in Oude Wetering
Woensdag 5 maart 2025 in Castricum
Tijd: 09:30 – 16:00 uur
Signaleren met het Wereldspel                     ISBN/EAN        9509474243223
Kosten: € 550,-   Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
inclusief:
koffie/thee/fris, lunch, lesmateriaal, werkmap,
boek ‘Beelddenken visueel leren en werken (t.w.v. € 19,95)
Let op: exclusief het officiële Ojemann Wereldspel (t.w.v. € 300,- excl. btw)