SIGNALEREN WERELDSPEL

SIGNALEREN met het Wereldspel
Een studiedag voor onderwijs- en zorgprofessionals en onderdeel van de complete opleiding EXPERT Wereldspel.

De studiedag SIGNALEREN Wereldspel:
– is opgenomen in het STAP register. U kunt deze studiedag gratis volgen via het STAP-budget.
– is geregistreerd bij Lerarenportfolio voor 12 RU.
– is geregistreerd onder ISBN/EAN  9509474243223

Inhoud dag
Na een gedegen kennismaking met de theorie en achtergronden van het werken met het Wereldspel, leer je non-verbaal de affectieve en pedagogische aspecten te signaleren in een gebouwd dorp.

Aan de hand van de observatie en een gestandaardiseerd notatieformulier krijgt u zicht op de informatieverwerking van een leerling en de aanwezige sociale en/of emotionele aspecten.

Weten hoe een leerling informatie verwerft en verwerkt in relatie tot leerresultaten geeft handvatten voor verdere begeleiding.

Een aantal reacties van cursisten:
Met de opgedane kennis kon ik veel gerichter begeleiden.’ A. van Duin, remedial teacher

‘Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd door de cursus zijn we aan het werk gegaan en nu is de achterstand bijna ingelopen en kan het kind zijn talenten op een effectieve manier gebruiken in het leerproces.’ Intern Begeleider, basisschool Amersfoort

‘De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat zij werkelijk kon, maar er was geen aanwijzing naar dyslexie. Het Wereldspel gaf meer duidelijkheid. Zo kon ik haar bewust maken van haar visuele manier van leren, inclusief haar mogelijkheden en valkuilen en passende leertechnieken aanbieden.’ Moeder Jessica van Janne (14)

‘Door het non-verbale Wereldspel kwamen we erachter dat Job zich niet veilig voelde in de klas en zich zorgen maakte over zijn toekomst.’  H. Denenkamp, leerkracht SBO

‘Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het onderzoek naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om eindeloos te oefenen met rekenen. We zijn eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa en hebben haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken.’ Peter Damstra, vader van Lisa (9)

De resultaten op school lieten niet zien wat Mats in zijn mars had. Via een praktijk Hoogbegaafdheid werd een onderzoek met Wereldspel afgenomen. Daaruit bleek dat Mats een zeer goed cognitieniveau had, maar dat hij zijn verbale capaciteiten nog nooit had hoeven inzetten, waardoor hij onbewust protesteerde en onzeker werd. Een WISC-test bewees de hoge cognitie. Wij zijn naar aanleiding van dit alles gerichter gaan inzetten om Mats meer uit te dagen. Het joch bloeide zichtbaar op en gaat volgend jaar vol vertrouwen naar het VWO.`
Jaap Verbiest, leerkracht groep 8

Wat leert u?
Deze studiedag leert u om non-verbaal (dus zonder taal!) de mate van visueel en/of verbaal denken te signaleren bij een leerling en de aanwezige sociale en/of emotionele aspecten (zoals faalangst, onzekerheid, communicatie, boosheid). Daarbij komen ook de wetenschappelijke achtergronden en theorie van het Wereldspel aan bod en leert u alles over het visueel en verbaal denken in relatie tot het leerproces. Samen met de duidelijke handleiding vol foto`s en uitleg heeft u alle kennis in huis om een breder zicht te hebben op uw leerling(en). Een prachtig instrument bij communicatieproblemen zoals bij NT2 leerlingen, TOS, afasie en faalangst.

Let op: het signaleren van de cognitieve capaciteiten wordt deze dag niet behandeld. Hiervoor dient u de opleiding EXPERT te volgen, waarin het signaleren van cognitie/begaafdheid in het gebouwde dorp uitgebreid wordt behandeld.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

1. Theorie en wetenschappelijke achtergronden van het Wereldspel
2. Theorie en achtergronden van de visueel-ruimtelijke en verbaal-sequentiele leerstrategie
3. Hoe herken ik een eventuele informatieverwerkingsvoorkeur thuis en in de klas?
2. Het signaleren met het Wereldspel van de informatieverwerkingsvoorkeur
3. Het signaleren van aanwezige sociale en/of emotionele aspecten
4. De relatie van informatieverwerkingsvoorkeur met het leerproces
5. Herkennen van oog-volgproblemen als obstakel bij het leren
6. Werken en signaleren met het Wereldspel in de kleuterklas
7. Werken en signaleren met het Wereldspel op de basisschool
8. Werken en signaleren met het Wereldspel in het voortgezet onderwijs

De studiedag SIGNALEREN Wereldspel geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op de licentie voor het aanschaffen van en werken met het Wereldspel. Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste uit hun leerling/cliënt(en) wil halen.

Let op: deze studiedag SIGNALEREN met het Wereldspel is tevens een module van de complete opleiding EXPERT. Indien u enthousiast bent geworden en een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek wilt leren afnemen plus het cognitieve aspect wilt leren signaleren met het Wereldspel, dan volgt u nog de modules DIDACTIEK en de module DIAGNOSTICEREN. Vraag naar de mogelijkheden en eventuele korting.

Onze opleidingen/studiedagen worden op verschillende locaties gegeven door zelfstandig werkende bevoegde opleiders.

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches,
logopedisten, therapeuten, (ortho)pedagogen, psychologen
Data: Donderdag 6 oktober in Alkmaar
Maandag 10 oktober in Wageningen
Woensdag 12 oktober in Castricum
Zaterdag 5 november in Oude Wetering
Zaterdag 11 maart 2023 in Castricum
Maandag 13 maart 2023 in Wageningen
Tijd: 09:30 – 16:00 uur
Signaleren met het Wereldspel                     ISBN/EAN        9509474243223
Kosten: € 495,=   Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
inclusief:
koffie/thee/fris, lunch, lesmateriaal, werkmap,
boek ‘Beelddenken visueel leren en werken (t.w.v. € 19,95)
Let op: exclusief het Wereldspel (t.w.v. € 250,- excl. btw)