SIGNALEREN WERELDSPEL

SIGNALEREN met het Wereldspel
Een gecertificeerde studiedag voor onderwijs- en zorgprofessionals en onderdeel van de complete
opleiding EXPERT Wereldspel.

De studiedag SIGNALEREN Wereldspel:
– is geregistreerd bij Lerarenportfolio voor 12 RU.
– is geregistreerd onder ISBN/EAN  9509474243223

Inhoud
Na een gedegen kennismaking met de theorie en achtergronden van het werken met het Wereldspel,
leer je non-verbaal de affectieve en pedagogische aspecten te signaleren in een gebouwd dorp.

Aan de hand van de observatie en een gestandaardiseerd notatieformulier krijgt u zicht op de informatieverwerking van een leerling en de aanwezige sociale en/of emotionele aspecten. Weten hoe een leerling zijn informatie (bij voorkeur) verwerft en verwerkt in relatie tot leerresultaten geeft handvatten voor verdere begeleiding.

Wat leert u?
Deze studiedag leert u het Wereldspel af te nemen om non-verbaal (dus zonder taal!) de mate van visueel en/of verbaal denken te signaleren bij een leerling, plus de aanwezige sociale en/of emotionele aspecten (zoals faalangst, onzekerheid, communicatie, boosheid). Daarbij komen ook de wetenschappelijke achtergronden en theorie van het Wereldspel aan bod en leert u alles over het visueel-ruimtelijke en verbaal-volgorderlijke denken in relatie tot het leerproces. Samen met het digitale notatieformulier en de duidelijke handleiding vol foto`s en uitleg heeft u alle kennis in huis om een breder zicht te krijgen op uw leerlingen/cliënten. Een prachtig instrument bij communicatieproblemen waar taal een struikelblok is, zoals bij NT2 leerlingen, TOS, afasie en faalangst.

(Let op: het signaleren van de cognitieve capaciteiten wordt deze studiedag niet behandeld. Hiervoor dient u de opleiding EXPERT te volgen, of de opleiding PRACTITIONER. Daarin wordt het signaleren van cognitie/begaafdheid in het gebouwde dorp uitgebreid wordt behandeld.)

Inhoud studiedag Signaleren:

1. Theorie en wetenschappelijke achtergronden van het Wereldspel
2. Theorie en achtergrond van visueel-ruimtelijke en verbaal-sequentiele informatieverwerking
3. Het signaleren van een informatieverwerkingsvoorkeur
4. Het signaleren van aanwezige sociale en/of emotionele aspecten
5. De relatie met valkuilen in het leerproces
6. Signaleren van oogproblemen in relatie met het leerproces
7. Werken met het Wereldspel in de kleuterklas
8. Werken met het Wereldspel op de basisschool
9. Werken met het Wereldspel in het voortgezet/beroepsonderwijs

De studiedag SIGNALEREN Wereldspel geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op de licentie voor het aanschaffen van en werken met het Wereldspel. Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste uit hun leerling/cliënt(en) wil halen.

Let op: deze studiedag SIGNALEREN met het Wereldspel is tevens een module van de complete opleidingen EXPERT en PRACTITIONER. Indien u enthousiast bent geworden en een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek wilt leren afnemen plus het cognitieve aspect wilt leren signaleren met het Wereldspel, dan volgt u nog de modules DIDACTIEK en de module DIAGNOSTICEREN.

Onze opleidingen/studiedagen worden op verschillende locaties gegeven door zelfstandig werkende bevoegde opleiders.

LET OP: Bij te weinig deelnemers geven wij u, uiterlijk 2 weken voor aanvang, de keuze om uw deelname door te schuiven naar de eerstvolgende datum op dezelfde locatie, of de opleiding op een andere locatie te volgen.

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches,
logopedisten, therapeuten, (ortho)pedagogen, psychologen
Data: Woensdag 13 maart 2024 in Wageningen
Vrijdag 12 april 2024 in Oude Wetering
Donderdag 12 september 2024 in Venlo
Dinsdag 17 september 2024 in Wageningen
Woensdag 9 oktober 2024 in Castricum
Zaterdag 16 november 2024 in Oude Wetering
Tijd: 09:30 – 16:00 uur
Signaleren met het Wereldspel                     ISBN/EAN        9509474243223
Kosten: € 550,-   Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
inclusief:
koffie/thee/fris, lunch, lesmateriaal, werkmap,
boek ‘Beelddenken visueel leren en werken (t.w.v. € 19,95)
Let op: exclusief het Wereldspel (t.w.v. € 300,- excl. btw)