SIGNALEREN MET WERELDSPEL

SIGNALEREN met het Wereldspel

is een studiedag voor onderwijs- en zorgprofessionals. Na een gedegen kennismaking met de theorie en achtergronden van het werken met het Wereldspel, leer je non-verbaal de affectieve en pedagogische aspecten te signaleren.

Aan de hand van de observatie en een gestandaardiseerd notatieformulier krijgt u zicht op de informatieverwerking van een leerling en de aanwezige sociale en/of emotionele aspecten.

Weten hoe een leerling informatie verwerft en verwerkt in relatie tot leerresultaten geeft handvatten voor verdere begeleiding.

Een aantal reacties van cursisten:

Met de opgedane kennis kon ik veel gerichter begeleiden.’ A. van Duin, remedial teacher

‘Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd door de cursus zijn we aan het werk gegaan en nu is de achterstand bijna ingelopen en kan het kind zijn talenten op een effectieve manier gebruiken in het leerproces.’ Intern Begeleider, basisschool Amersfoort

‘De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat zij werkelijk kon, maar er was geen aanwijzing naar dyslexie. Het Wereldspel gaf meer duidelijkheid. Zo kon ik haar bewust maken van haar visuele manier van leren, inclusief haar mogelijkheden en valkuilen en passende leertechnieken aanbieden.’ Moeder Jessica van Janne (14)

‘Door het non-verbale Wereldspel kwamen we erachter dat Job zich niet veilig voelde in de klas en zich zorgen maakte over zijn toekomst.’  H. Denenkamp, leerkracht SBO

‘Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het onderzoek naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om eindeloos te oefenen met rekenen. We zijn eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa en hebben haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken.’ Peter Damstra, vader van Lisa (9)

De resultaten op school lieten niet zien wat Mats in zijn mars had. Via een praktijk Hoogbegaafdheid werd een IOO met Wereldspel afgenomen. Daaruit bleek dat Mats een zeer goed cognitieniveau had, maar dat hij zijn verbale capaciteiten nog nooit had hoeven inzetten, waardoor hij onbewust protesteerde en onzeker werd. Een WISC-test bewees de hoge cognitie. Wij zijn naar aanleiding van dit alles gerichter gaan inzetten om Mats meer uit te dagen. Het joch bloeide zichtbaar op en gaat volgend jaar vol vertrouwen naar het VWO.`
Jaap Verbiest, leerkracht groep 8

Signaleren met het Wereldspel
Deze studiedag leert u om non-verbaal (dus zonder taal!) de mate van visueel en/of verbaal denken te zien bij een leerling en de spelende sociale en/of emotionele aspecten (zoals faalangst, onzekerheid, communicatie, boosheid). Daarbij komen ook de wetenschappelijke achtergronden en theorie van het Wereldspel aan bod en leert u alles over het visueel en verbaal denken in relatie tot het leerproces. Samen met de duidelijke handleiding vol foto`s en uitleg heeft u alle kennis in huis om een breder zicht te hebben op uw leerling(en).


Deze studiedag is geregistreerd bij Lerarenportfolio voor 12 RU. De gehele opleiding EXPERT is geregistreerd voor 80 RU.

Let op: het signaleren van cognitieve capaciteiten wordt deze dag niet behandeld. Hiervoor dient u de opleiding EXPERT te volgen, waarin cognitie/begaafdheid uitgebreid wordt behandeld.

Tijdens de studiedag SIGNALEREN komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Theorie en achtergronden van het Wereldspel
2. Theorie en achtergronden van de visuele en verbale leerstrategie
3. Hoe herken ik een visuele voorkeur thuis en in de klas?
2. Het signaleren van visueel en/of verbaal denken met het Wereldspel
3. Het signaleren van sociale en/of emotionele aspecten met het Wereldspel
4. De relatie van visueel denken met het leerproces
5. Herkennen van oog-volgproblemen als obstakel bij het leren
6. Visueel denken in de kleuterklas
7. Visueel denken op de basisschool
8. Visueel denken in het voortgezet onderwijs

De studiedag SIGNALEREN geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op de licentie voor het aanschaffen van het Wereldspel. Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste uit hun leerling(en) wil halen.

Let op: deze studiedag Signaleren met het Wereldspel is tevens een module van de complete opleiding EXPERT. Indien u enthousiast bent geworden en een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek wilt leren afnemen plus het cognitieve aspect wilt leren signaleren met het Wereldspel, dan kunt u verder met de module DIAGNOSTICEREN. Vraag naar de mogelijkheden.

Onze opleidingen/studiedagen worden op verschillende locaties gegeven door zelfstandig werkende bevoegde opleiders.

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches,
logopedisten, therapeuten, (ortho)pedagogen, psychologen
Data: Woensdag 17 juni in Alkmaar Vol
Maandag 5 september in Alkmaar
Donderdag 6 oktober in Alkmaar
Maandag 10 oktober in Wageningen
Dinsdag 12 oktober in Castricum
Zaterdag 11 maart 2023 in Castricum
Tijd: 09:30 – 16:00 uur
Signaleren met het Wereldspel                     ISBN/EAN        9509474243223
Kosten: € 495,=   Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
inclusief:
koffie/thee/fris, lunch, lesmateriaal, werkmap,
boek ‘Beelddenken visueel leren en werken (t.w.v. € 19,95)
Let op: exclusief het Wereldspel (t.w.v. € 250,- excl. btw)