AFFECTIEF ASPECT

Het affectief aspect – hoe beleeft het kind zijn wereld?

.
Het Wereldspel geeft verwijzingen naar aanwezige sociale en/of emotionele zaken die op dat moment bij een leerling spelen op het gebied van communicatie, protest, zelfvertrouwen, boosheid, persoonlijkheid en grenzen, gebaseerd op de theorie van Erikson en Bühler.

Inzicht in de emotionele ontwikkeling van een kind kan als aanvullende informatie worden meegenomen in de begeleiding. Veel van de sociale en/of emotionele problemen hebben een relatie met het leerproces of zijn daar zelfs de oorzaak van.
De afgegeven signalen kunnen in een gesprek met ouders en/of leerkracht heel waardevol zijn. De ervaring leert dat onderliggende problemen bespreekbaar worden zonder dat het kind iets hoeft te zeggen. Zo kan er ook op het gebied van leren weer ruimte komen voor het kind.

Erikson

De Deens-Amerikaanse psycholoog Erik Erikson zag onze psychische ontwikkeling als een levenslang proces. In de loop van ons leven moeten we acht levensvaardigheden leren om goed te kunnen functioneren. Deze theorie speelt mee in de diagnostiek van het Wereldspel. Elke levensfase brengt een vaardigheid: beginnend met vertrouwen in de eerste anderhalf jaar van je leven. Vervolgens leren we vaardigheden als autonomie, initiatief, competentie, identiteit, intimiteit, productiviteit en tevredenheid.

Bühler
Charlotte Bühler was een van de grondlegsters van de humanistische psychologie. Zij beschrijft de betekenis van het kwalitatief en kwantitatief gebruik van het Wereldspelmateriaal in relatie tot de emotionele ontwikkeling. Tijdens het bouwen laat het kind zien met welke instellingen en verdedigingen het de wereld in gaat en hoe het tegenover de wereld staat. Het omgaan met het materiaal is zo een combinatie van leeftijdovereenkomstige kenmerken en bepaalde persoonskenmerken. Zij komt tot een classificatie van verschillende werelden die zich onderscheiden door opvallende symptomen, waarbij leeftijd het belang bepaalt. Het aantal symptomen neemt namelijk af met het ouder worden.

Meerwaarde
Ervaring leert dat professionals bij de eerste kennismaking het kind met het Wereldspel een dorp laten bouwen. Dit is voor het kind een rustig begin en geeft de onderzoeker een goede kijk op hoe het kind denkt, handelt en voelt.

Onderwijsprofessionals ervaren het werken met het Wereldspel als een meerwaarde als uitgangspunt voor verdere leerbegeleiding. Psychologen en therapeuten geven aan dat het materiaal voor het kind een roepmiddel is om hulp: `Zie mij!`.