MaterialerWorld Game Test materialet består af 160 små træbrikker, der repræsenterer dele af det menneskelige miljø. Disse brikker er opdelt i 7 forskellige kategorier:

·       Huse (bygninger)

·       Køretøjer

·       Mennesker

·       Træer

·       Dyr (både vilde- og husdyr)

·       Hegn og skilte

Neutral

De forskellige elementer er fremstillet på en sådan måde, at ingen enkelt type af brik eller kategori udtrykkeligt skiller sig ud; brikkernes farve, form og størrelse er neutrale. Træbrikkerne har et så entydigt udseende, at de ikke egner sig til andre formål end at bygge en landsby.

De er alle elementer af den verden, man kan se udenfor, selvom de ikke nødvendigvis er lavet i korrekt størrelsesforhold. Menneskebrikkerne er for eksempel større end husene. Alt dette er designet med et klart formål.