The world game testMålgruppe
World Game Test er brugbar som diagnosticerings- værktøj for unge mellem 5 og 15 år. Testen bruges også altid som en ekstra komponent i uddannelsesforskning eller i kombination med tidligere erfaret forskningsdata. Det er en måde, hvorpå børn kan udtrykke sin indre og ydre verden, hvilket bliver repræsenteret i form af en landsby.

Non-verbal
World Game testen bliver udnyttet som et ikke-verbalt forskningsværktøj. Det betyder, at barnet ikke er forpligtet til at tale. Barnet kan bygge frit uden at skulle understøtte eller forklare noget mundtligt. Det er derfor meget effektiv hos ikke-talende børn eller børn med frygt for at fejle. World Game testen er det eneste 100% ikke-verbale forskningsværktøj inden for uddannelse.

Kort tid
Den faktiske undersøgelse med selve World Game testen tager mellem 5-15 minutter afhængig af barnet. Ud fra barnets landsby kan forskeren få indsigt i tre aspekter af barnet: det kognitive, det social-emotionelle og det pædagogiske aspekt.


World Game Testen giver indsigt i: 

1.     Et barns kognitive evner
Hvordan udforsker barnet verden omkring sig?

2.     Barnets nuværende følelsestilstand
Hvordan oplever barnet sin verden?

3.     Det pædagogiske aspekt af et barn
Hvordan håndterer barnet sin verden, hvordan behandles den?

Derefter kan du stille spørgsmålet: ‘Hvordan skal vi uddanne dette barn?’

Udførelse
Udførelsen af ​​World Game er individuel (bortset fra forskeren og barnet, er der ingen andre tilstede i lokalet). Der er ingen verbal udveksling (der er ingen interaktion mellem barnet og forskeren) og opmærksomhed er fokuseret på slutproduktet.

Forskeren viser først barnet bunken af træbrikker i World Game Testen. Derefter bliver barnet bedt om at bygge en landsby. Der bør i princippet ikke være nogen udveksling under selve byggeprocessen.

Observation
Først og fremmest bliver opførslen og håndteringen af træbrikker studeret. Forskeren observerer og tager notater under denne proces. Når landsbyen er færdig (efter oftest mellem fem og femten minutter), har barnet mulighed for at forklare, hvad der er blevet bygget. Forskeren lytter. Derefter er den faktiske undersøgelse afsluttet. Byggeprocessen og landsbyen bliver til sidst evalueret ved hjælp af et scoreark. Slutproduktet giver indsigt i barnets indre udvikling.

 Værdi
Resultaterne kan sammen med anden forskningsdata give værdifuld information til forældre og undervisere, om barnet. Vores erfaring er, at World Game er et værktøj som støtter lærere, psykologer, (tale)terapeuter og pædagoger og som kan bruges til at give en dybere indsigt i børnene. Ved at inkludere denne ekstra evaluering, der ikke varer mere end 15 minutter, kan de få en dybere indsigt i både barnets kognitive udvikling og socio-emotionelle tilstand.

Fremtidige værdi
World Game er udelukkende beregnet som et forebyggende og orienterende forskningsværktøj. De samlede resultater hjælper med at realisere en individualiseret undervisningsplan både indenfor skoleregi og på den sociale og følelsesmæssige side. World Game landsbyen er altid kun et øjebliksbillede. Bygningen giver indsigt i den NUVÆRENDE tilstand barnet befinder sig i og nylige oplevelser.

Berigende
Arbejde med World Game testen er berigende, i og med, den føjer til helheden, og at den gang på gang viser sig at være effektiv. Skolerne der vælger at ansætte World Game-kvalificerede lærere til at teste børnene, arbejder mere effektivt, da de har en dybere indsigt i børnene. Dette opnås ved, at testen viser personlighedstyper og læringspræferencer som kan udnyttes i planlægningen af undervisningen.